NGỌC OANH 2k5 Dễ Thương,Ngoan Hiền,Yêu Chiều Khách

Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh